Lad agenten styre jeres kvalitet

Kvalitetssikring gjort intelligent

Frigiv menneskelige ressourcer og hav fokus på det, der er værdiskabende for jeres virksomhed – få automatiseret jeres kvalitetssikring med QualityAgent.

Hvad er idéen?

Kvalitet i højsædet

Når I anvender QualityAgent, vil jeres medarbejdere have et øget fokus på at forhøje kvaliteten og give jeres kunder en god oplevelse. QualityAgent automatiserer jeres kvalitetssikring, så I kan fokusere på det, der er værdiskabende for netop jeres virksomhed.

Hvad får I ud af det?

Effektiviseret arbejdsproces

Automatisering

Vi ønsker at automatisere jeres kvalitetssikring. Når jeres kvalitetssikring er automatiseret, bliver der frigivet menneskelige ressourcer i jeres virksomhed, og da al kvalitetssikring er samlet et sted, hjælper systemet jer også med at spare tid. De frigivne ressourcer og den besparede tid kan i stedet bruges på dét, der er værdiskabende for jer.

Udbyg kvalitet

Systemet gør det muligt for jer, at have et stort fokus på at udvikle jeres medarbejderes kvalitet. Når I anvender QualityAgent, får jeres kunder en god oplevelse – af høj kvalitet – når de møder jeres virksomhed. Dét øger jeres virksomheds troværdighed og i sidste ende har det en positiv effekt på jeres resultater. 

Gør medarbejdere dygtigere

Vores statistik- og rapporteringsværktøjer giver jer redskaber til at udvikle jeres medarbejdere og arbejde ekstra intensivt med de talenter, der er i jeres virksomhed. I kan hele tiden følge medarbejdernes udvikling, så I ved, hvor der skal sættes ind for at sikre en kontinuerlig høj kvalitet blandt jeres medarbejdere. 

Funktioner

Intelligent kvalitetssikring

Analyser

Systemet transkriberer helt automatisk jeres medarbejderes samtaler. På baggrund af transskriberingerne, kan I analysere medarbejderne og deres samtaler, og dermed få et overblik over bl.a. deres samtaler og deres gns. sentimentscore.

Lyt til optagede samtaler

Lyt til optagede samtaler og evaluer jeres medarbejdere på tværs af systemets funktioner. De optagede samtaler kan anvendes til udvikling og gemmes som eventuel dokumentation. 

Rapporteringsværktøj

Frembring rapporter på baggrund af ønskede nøgletal, f.eks. den gennemsnitlige opkaldsvarighed på specifikke medarbejdere. 

Evalueringer

Opsæt evalueringsskemaer og evaluer jeres medarbejdere ud fra forskellige parametre. Systemet giver jer mulighed for at komme hele vejen rundt om den enkelte medarbejder, da evalueringsskemaerne kan bestå af både bløde og hårde KPI’er.

Statistikmodul

Se de forudbestemte statistikker, der er relevante for kvalitetssikringen i jeres virksomhed, i både tabel- og grafform. Se f.eks.  den gns. sentimentscore og tale/lytte fordeling. 

Forbedrede kundeoplevelser

Et større fokus på kvalitet giver kunderne en forbedret kundeoplevelse. Dét har en positiv effekt på jeres resultater. 

Valgfrihed

Lyt på tværs af systemet

QualityAgent giver jer mulighed for at lytte til jeres medarbejderes samtaler på tværs af systemets funktioner, og med afspilleren kan I starte, stoppe og sætte lydfilen på pause. I kan desuden sætte farten op eller ned på lydfilen, så I kan lytte til samtalerne i den ønskede hastighed.

Hvem står bag?

Kombinerede kompetencer fra IntraManager ® og RECORDIT ®

QualityAgent ønsker at automatisere kvalitetssikringen i kontaktcentre. Vores intelligente kvalitetssikring er udviklet på baggrund af de erfaringer vi har tilegnet os fra forskellige brancher, men i særdeleshed fra de erfaringer vi har gjort os i kontaktcenter-branchen.
Systemet er udviklet af IntraManager® i samarbejde med RECORDIT® og samler de bedste kompetencer fra begge virksomheder i ét system.

Ræk ud 

Kontakt os her

Peder Nørgaard

Direktør

E-mail: pn@qualityagent.dk
Telefon: 78 79 75 10